Kvantový skok k životu snů

Shrnutí

K životu snů můžeme jít pomalu a postupně, nebo můžeme udělat kvantový skok. To znamená, že si dovolíme přeskočit několik úrovní a náš život změníme pořádně. Nikde není dáno, jak dlouho by měla transformace trvat ani co si všechno musíme projít. Je to jen na Vás. Bude to velkolepá transformace a obrovský skok kupředu do nového života, nebo se bude jednat o transformaci, která nyní započne a dalších pět let se bude dotvářet až možná ztratíte síly? Tahle volba je jen na Vás.

Pokud zaujmete strategii, že budete vyvíjet víc a víc úsilí, budete víc a víc produktivní, budete pracovat víc a víc, máte zaručeno, že dříve nebo později dosáhnete Vašeho maxima a to pravděpodobně vyčerpaní. Jaký máte další plán? To, že budete víc dřít Vám vůbec nezaručuje, že i víc získáte.

Jak udělat kvantový skok? Jednoduše. Zachovejte se velice odlišně, než jste byli dosud zvyklí a mějte silnou víru v to, že to dopadne dobře. Musíte se vymanit ze svého stereotypu. Udělejte úplně jinou akci, než jste doposud dělávali. Zkuste se zachovat až nelogicky. Toto nové chování se Vám může zdát až nesmyslné nebo nemyslitelné, ale jen obrovská změna může mít obrovský dopad. (Toto chování mnohdy totiž vůbec není špatné ani nesmyslné. Je takové jen v našich očích, které jsou plné uměle vytvořených limitů.)

Připomínka: Stejná akce vede ke stejným výsledkům. Velice odlišná akce povede k velice odlišným výsledkům.

Příklady: Změna oboru, o které stejně tajně sníte už dlouho, protože víte, že Vás to, co děláte nyní absolutně nebaví. Velmi výrazné zdražení Vašich produktů, protože už dávno víte, že mají mnohem vyšší cenu, než tu, co máte nastavenou právě teď.
Přestěhování do jiného města nebo dokonce státu.
Začít být vidět se svou firmou i online. Pořádně.

Zkrátka, jedná se o realizaci toho šíleného nápadu, který Vás už dávno napadl ve spojitosti s Vašimi touhami a sny. Neomezujte Vaše touhy tím, že si myslíte, že něco můžete a nemůžete. Prostě si za nimi jděte.

Pokud cítíme, že nás naše vnitřní vedení táhne určitým směrem a cítíme, že bychom tam měli jít, už teď jsme připraveni za tím skočit tak, jak nám to naše vnitřní vedení říká. Naše vnitřní vedení nám nedává pohnutky, touhy a inspirativní nápady, které bychom vlastně ani nebyli schopní zrealizovat. Naše vnitřní vedení nám neříká, ať něco začneme dělat s tím, že se musíme napřed komplet změnit. Naše vnitřní vedení nám dává zprávu právě teď a tady s tím, jací jsme právě teď. Koneckonců, k čemu by naše tělo mělo navigaci, když bychom ani nebyli schopní ji následovat?

Kvantový skok je o tom, abychom skočili. Kvantový skok není o tom, že nejprve vymýšlíme perfektní strategii. To není kvantový skok. Nejprve je třeba vykročit a strategii vymýšlíme v průběhu až podle toho, jak se situace vyvíjí. (To je připomínka flow.) Neříkám, nevymýšlejte žádné plány. Říkám, nesnažte se naplánovat vše od A do Z ještě před tím, než vykročíte. Je totiž možné, že byste takto ani nikdy nevykročili.

Nejlepší strategie a plán, naše schopnosti a dovednosti, to vše začne automaticky vylézat na povrch a vy to budete intuitivně následovat. Vzpomeňte si na Vaše nejtěžší chvíle, které jste zvládli. Možná byste nikdy neřekli, že máte kapacitu to zvládnout, ale jakmile jste v té situaci, Vaše zdroje se musí ukázat a být k dispozici. Právě teď v sobě máte tolik zdrojů, které Vám mohou umožnit až neskutečné věci. Tyto zdroje jsou mnohem větší a mocnější než ty, které jste schopní vidět právě teď. Ve Vašem stereotypu a komfortní zóně však nemají důvod vylézt na povrch. Dovolte si vykročit a poznejte tyto zdroje.

Přijměte chyby jako součást procesu zlepšení a růstu. Vím, že máme silně zabudovanou myšlenku, že chybovat je špatné, ale postup vpřed bez chybování není téměř možný. Pokud jsme totiž v křeči z toho, abychom hlavně neudělali chybu, nepůjdeme do toho naplno. Budeme se mnohému opatrně vyhýbat, i tomu, kde bychom mohli udělat průlom. Chybování se stejně nevyhneme. Počítejte s tím, že jak při pomalém postupu, tak při velkém skoku můžete udělat chybu. To je v pořádku. Tak se nejlépe učíte. Jste lidské bytosti a neznáte budoucnost. Nemůžete vždy s jistotou vědět co a jak dopadne. Pokud však budete žít tím, že se budete bát, abyste neudělali chybu, ochuzujete tak Vaše možnosti.

To, že uděláte chybu, neznamená, že jste poražení. Fakt, že uděláte chybu, znamená jen to, že máte koule a jdete si za svým, i když neznáte všechny nejlepší postupy dopředu. Navíc, to, co můžete vnímat jako chyby, ve skutečnosti chyby být nemusí. Například, když pečeme chleba, v půlce procesu to rozhodně nevypadá jako úspěch, ale my víme, že když to dotáhneme do konce, chleba bude. V tomhle případě, kdy jsme to však ještě nedělali, to můžeme právě v té polovině nechat být, protože se nám to může zdát jako chyba. Může to být chyba jen pro naši starší verzi, pro tu novou verzi to může být to nejlepší, co je zrovna potřeba. Chyba by rozhodně neměla být vyzváním k tomu, abychom pokaždé skončili a už nikdy nešli dál.

S tímto se také propojuje fakt, že i risk je relativní. My nemůžeme vědět, jestli neriskujeme víc, když setrváváme v tom, co nám neslouží, než když skočíme, protože opět neznáme budoucnost. Můžeme být naučeni, že všechny skoky jsou čiré bláznovství, ale nemůžeme vědět, jestli by to nebylo naopak to nejmoudřejší, co můžeme udělat. Sami uznejte, jak Vám dosud sloužilo žití ve Vaší komfortní zóně.

Riskujte, že v sebe budete věřit. Testujte své limity.

Volnost a svoboda znamená, že si dovolujeme snít, jít za našimi sny a tím pádem i riskovat. Koneckonců, pokud se chceme posunout vpřed, musíme vykročit, protože pouhé toužení nestačí a stačit nikdy nebude.

Dovolte si toužit po Vašem snu celým svým srdcem a nedovolte Vaší mysli, aby Vám do tohoto vztahu vstupovala a znehodnocovala Váš sen. Jen tak, když budete toužit naplno, máte tu sílu a drive jít si za tím.

Pokud nevidíte Vaše vnitřní vedení tam, kde jste, možná tam ani není. Možná se nachází někde jinde a ukazuje Vám zcela jinou cestu.

Naše vnitřní vedení Vás velmi často povede mnohem výš, než kde právě teď jste. To může probudit mnoho strachů a úzkostí. Je třeba to přijmout. Počítejte s tím, že to může být chvíli chaos.

Důvěřujte sobě a Vašemu vnitřnímu vedení. Vaše vnitřní vedení ví, že jste připravení už teď. Vaše vnitřní vedení ví, že máte naprosto vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli vykročit.

Vaše vnitřní vedení nemá žádné omezení a limity. Vaše vnitřní vedení vidí za omezení a limity mysli a ví, co je pro Vás nejlepší. Vaše vnitřní vedení vidí za Vaši bublinu a hranice, které vytváří Vaše mysl.

Vnitřní vedení Vás vždy vede do stavu, kde se máte cítit dobře.

Vaše vnitřní vedení ví, že to zvládnete, proto Vám dává ten impulz. Už teď je to jasné. Jak dlouho si budete však bránit v tom, abyste vykročili na Vaši cestu? Ta možnost tady už existuje a vy máte vše pro to, abyste se tímhle směrem mohli dát.

Volba je vždy pouze na Vás. Budete setrvávat v tom, co Vám je známé, ale nesouzní to s Vámi, nebo vykročíte směrem, který je připravený Vám na míru? Nechci, abyste teď za každou cenu dělali šílené věci. Nechci, abyste dělali to, co Vám tady říkám. Chci, abyste dělali víc toho, co cítíte, že dělat máte a méně toho, co byste měli dělat.

Otázky

Když se podívám za své limity, co vidím?

O čem jsem vždy snila, ale nedovolila si se do toho ponořit?

Co by bylo naprosto bláznivé, kdybych teď udělala?

Jaký naprosto šílený krok by mě mohl dostat k cíli?

Afirmace

Mám mnoho skrytých zdrojů, které se objeví vždy, když je potřebuji.

Vím, že můj směr je perfektní takový, jaký je.

Ráda zkouším nové věci, protože vím, že mě dostávají k jiným a zajímavým výsledkům.

Zdroje, které se ve mně nacházejí, jsou obrovské a mocné.

Důvěřuji svým inspirativně vedeným činům.

Dovoluji si toužit po mém snu celým svým srdcem. Vím, že pokud po něm toužím, mohu si ho splnit.

Ráda testuji své limity a posouvám se vpřed.

Důvěřuji sobě a svému vnitřnímu vedení.

Vím, že mé vnitřní vedení mě vede za mé limity a já mu důvěřuji.

Mé vnitřní vedení ví, že to zvládnu.

Vím, že to, co se může zdát bláznivé, může být ve finále to nejlepší, co mohu udělat.

To, co chci, je důležitější než to, na co si myslím, že mám nárok.