Vnitřní vedení

Shrnutí

Každý se narodil s jedinečnou vnitřní esencí, která ho po celý život vede určitým směrem. Když jsme se narodili, tomuto vnitřnímu vedení jsme důvěřovali naplno. Byli jsme však naučeni mu nedůvěřovat a důvěřovat raději něčemu jinému, například autoritám.

Toto vnitřní vedení můžeme nejsilněji vnímat v podobě našich tužeb. Naše skutečné touhy si totiž nevolíme vědomě, naše touhy se rodí v nás nevědomě. My je poznáme až po jejich zrození.

Touhy si také může utvářet naše mysl, ale tyto touhy nám nezaručují, že se budeme cítit dobře, když se naplní. Tyto touhy mohou být pouhý výsledek našeho naprogramování, který nám do důsledku nemusí sloužit nejlépe.

Naše vnitřní vedení je a vždy bylo naší součástí.

Pokud toto vnitřní vedení nevnímáte, může to být například proto, že jste velmi často ve stresu, strachu, neodpočatí apod. (O tom jsem mluvila v úvodním videu.)

Dalším důvodem, proč své vnitřní vedení neslyšíte, může být, že Vaše mysl Vám nedovoluje touhy vidět. Naše nastavení mysli má nastaveno mnoho přesvědčení, omezení a limitů, kterým věří natolik, že nám nedovoluje je překročit. Naše vnitřní vedení však žádné limity ani omezení nemá. Naše vnitřní vedení vidí náš život za tyto limity.

Jako malé děti jsme mohli být často učeni nevkládat důvěru do tohoto vnitřního vedení a také jsme za jeho následování mohli být třeba i trestáni. Pochopitelně tedy nemusíme být zvyklí vkládat do našeho vnitřního vedení důvěru. Namísto toho můžeme naši důvěru vkládat do přesvědčení, která nám říká naše mysl. Pokud chceme však žít náš nejlepší možný život, je třeba se naučit do tohoto vnitřního vedení důvěru vkládat.

Také doporučuji poznat Vaše nastavení mysli – Vašeho vnitřního kritika a sabotéra, abyste mohli oddělit to, co Vám říká Vaše nastavení mysli a to, co Vám říká vnitřní vedení. Obecně se však dá říci, že z vnitřního vedení nikdy nepůjde nic negativního, co by nás táhlo dolů, zato naše nastavení mysli nás dolů táhnout může.

Otázka

Jaký velice ambiciózní nápad se mi často honí hlavou?

Afirmace

Vím, že jsem se narodila s jedinečnou vnitřní esencí, která mě vždy vede k nejlepšímu možnému životu.

Jsem víc než moje limity a omezení, které jsem se naučila.

Jsem víc než moje limity a omezení.

Naslouchám svému vnitřnímu vedení. Vím, že mé vnitřní vedení pro mě chce vždy to nejlepší. Důvěřuji mu.

Mé vnitřní vedení mě vždy vede do stavu, ve kterém se budu cítit dobře.

Pokud mě mé vnitřní vedení někam vede, mám vše potřebné pro naplnění už teď.

Vím, že mé vnitřní vedení je a vždy bylo mou součástí.