BONUS – tipy pro uvolňování nahromaděných emocí

TECHNIKY UVOLNĚNÍ NAHROMADĚNÝCH EMOCÍ

Každá emoce má svůj cyklus. To znamená, že stoupá, má vrchol a pak klesá. Každá emoce je dále doprovázena fyziologickou změnou v těle.

Například: Máme strach a současně je naše tělo připraveno někam utéct. My však často strachu vzdorujeme. Naše fyziologická reakce však přetrvává uvnitř nás. Pokud potlačujeme emoci často, může v nás být mnoho nahromaděné energie a proto můžeme třeba vybuchovat vzteky častěji než je zdrávo a třeba i v situacích, kdy to není na místě. Můžeme se cítit bezmocní třeba v situacích, kdy už moc máme.

Pokud bychom prošli cyklus určité emoce, ucítíme třeba strach, jsme připraveni někam utéct, budeme utíkat a pak si vydechneme, když jsme v bezpečí. V dnešní době býváme však v nepříjemných situacích často a někdy třeba ani nemáme pocit, že jsme se dostali do bezpečí. Energie se v nás tedy hromadí a proto je vhodné ji pravidelně uvolňovat nějakým vhodným způsobem.

V jaké emoci se často nacházím? Co mi pomůže pravidelně uvolňovat tuto nahromaděnou energii?

Cítím, že potřebuji bojovat, utíkat nebo se probrat?

Jaký druh pohybu mé tělo vyžaduje? Jaký druh pohybu bude dělat mému tělu dobře?

Když jsem často ve vzteku, může to být vhodný třeba box nebo běh. Pokud cítím hodně smutku, je dobré si dovolit pláč, protože ten uvolňuje velice efektivně nahromaděné napětí v těle.

Pokud jsme často ve strnutí a jsme odpojení od našeho těla, může být vhodný intuitivní tanec, jóga, plavání, otužování, saunování,…

Imaginace může také pomoci k uvolnění.

Kreativní vyjádření jako je malování, psaní nebo zpěv. Jakým kreativním způsobem bych mohla svou emoci využít / vyjádřit?