Další možnosti práce s emocemi

  1. Jakmile cítíme nějakou emoci a chceme s ní pracovat, můžeme zapojit opět všímavost a emoci pozorovat z pohledu nezávislého pozorovatele. Můžeme tu energii pozorovat jako bychom ji vnímali poprvé. Můžeme zaujmout zvídavý a otevřený postoj. Zajímáme se o tuto energii. Zkoušíme si třeba představit, jakou má asi barvu a strukturu. Vnímáme její teplotu, odkud a kam plyne. Nesoudíme.
  2. Můžeme zkusit komunikovat s emocí a zeptat se, co potřebuje.

Jakým způsobem byste si tuhle potřebu mohli zajistit sami?

  • Soucit se sebou – když cítím emoce, zkusím zaujmout přístup soucitu se sebou. Tak, jak bych si to představovala od jiných lidí. Tento soucit zaujmu však sama k sobě a svému cítění.
  • Pokud potřebuji obejmout, zkusím se obejmout sama.

Učte se k sobě přistupovat podle svým potřeb a postupem času si zvnitřníte tento nový postoj.