Tvorba návyků + všímavost

NÁVYKY

Fungujeme primárně na základě návyků. Tyto návyky nám pomáhají šetřit energii. Už nemusím přemýšlet nad tím, jak tu činnost budu dělat. Máme myšlenkové i emoční návyky. Tyto návyky nám přijdou přirozené. Jdou nám jednoduše a automaticky.

Pokud chceme něco změnit, musíme se to učit dělat jinak a spotřebováváme více energie.

Pokud nejsme odpočatí, snadno sklouzneme k již naučeným návykům.

Zhruba 90 % našeho času je tvořeno návyky. Myslíme podobně, cítíme podobně a jednáme podobně.

Tyto návyky se začínáme učit, když se narodíme. Absorbujeme všechny informace ze svého okolí a ukládáme je. Nejsme naučeni ještě soudit, tak ukládáme vše pro případ, že by se nám to mohlo hodit. Vnímáme, jak naši nejbližší reagují na nás, na to, co se jim děje, na ostatní atd.

VŠÍMAVOST

Všímavost / mindfulness / duchapřítomnost nám pomůže zaregistrovat naše návyky. Všímavost nás učí pozorovat, ale nesoudit. Díky všímavosti se pomalu učím vnímat to, co děláme v přítomném okamžiku a to, co v ten moment cítím, vidím, slyším apod. Díky všímavosti vnímám, že právě teď něco cítím nebo na něco myslím. Uvědomuji si tyto procesy a zároveň se neztrácím v obsazích.

Proces = právě myslím.

Obsah = Myslím na to, že jsem včera na schůzce měla říct raději něco jiného než to, co jsem řekla.

Opakem všímavosti je nevšímavost.

Všímavost můžete procvičovat během běžných denních činností jako je třeba vaření či procházka. Věnujete se přitom naplno přítomnému okamžiku a tomu, co v něm prožíváte. Vnímejte to, co děláte skrze Vaše smysly. Pokud nad něčím přemýšlíme při nějaké aktivitě, nejsme všímaví, protože nevnímáme to, co děláme, ale primárně naše myšlenky.

Při všímavosti kultivujeme naše pozorující já. To, je ta část, která si dovede uvědomovat procesy a neztrácí se v obsazích. Procesy jsou například myšlení, cítění, vzpomínání, nepříjemné cítění, …

Všímavost můžeme také procvičovat pomocí meditace všímavosti. To znamená, že třeba pět minut pozorujeme vše, co v daný moment přichází a učíme se to nesoudit.